มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด​ “ปั้นแป้งโดว์จากสีธรรมชาติ​”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 3 ก.ค.66 EP439
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 สวนบำบัด​ “ปั้นแป้งโดว์จากสีธรรมชาติ​” วิทยากรโดย คุณคุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู และคุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ