มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด​ “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและท่าตั้งคลาน”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 3 ก.ค.66 EP438
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 กายภาพบำบัด​ “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและท่าตั้งคลาน” วิทยากรโดย คุณ​ศรินพร​ ด้วง​ปล้อง​ ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ