มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดไทย “นวดศีรษะ และใบหน้า” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 25 ต.ค.65 EP380
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 การนวดไทย “นวดศีรษะ และใบหน้า”  วิทยากรโดย คุณสุจินดา ปราบโลก  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ