มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 26 มิ.ย.66 EP435
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง” วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู​ ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ