มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ารฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย , ท่ายืนเข่า”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 20 มิ.ย.66 EP433
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย , ท่ายืนเข่า” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ