มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ,ท่านั่ง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 13 มิ.ย.66 EP431
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ,ท่านั่ง” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ