มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นวดไทย “นวดส่วนท้อง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 12 มิ.ย.66 EP429
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 นวดไทย “นวดส่วนท้อง” วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ