มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย ,ท่านั่ง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 6 มิ.ย.66 EP427
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย ,ท่านั่ง” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ