มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านอน” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 30 พ.ค.66 EP425
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านอน”  วิทยากรโดย คุณทั​ศนี​ สิงห์ทอง  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ