มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่ายืนเข่า” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 16 พ.ค.66 EP422
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่ายืนเข่า”  วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง​  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ