มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ)​ “ท่าผ่อนคลายในท่านอนและท่านั่ง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 15 พ.ค.66 EP420
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ)​ “ท่าผ่อนคลายในท่านอนและท่านั่ง” วิทยากรโดย คุณ​สุ​ภัค​ พานปฐม​กุล ผู้ช่วยครู  (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ