มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดไทย “นวดแขน” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 9 พ.ค.66 EP418
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 การนวดไทย “นวดแขน”  วิทยากรโดย คุณทัศนี สิงห์ทอง​  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ