มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลาย และฝึกท่านั่ง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 20 ต.ค.65 EP378
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลาย และฝึกท่านั่ง” วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง ผู้ช่วยครู​ (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ