มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดไทย “นวดแขน มือ คอ และบ่า” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 18 ต.ค.65 EP376
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 การนวดไทย “นวดแขน มือ คอ และบ่า”  วิทยากรโดย คุณสุจินดา ปราบโลก  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 65)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ