มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด “พิมพ์ลายจากวัสดุธรรมชาติ”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 17 ต.ค.65 EP375
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 สวนบำบัด “พิมพ์ลายจากวัสดุธรรมชาติ” วิทยากรโดย คุณทัศนี สิงห์ทอง และคุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ