มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศิลปะบำบัดเสริมพลังสร้างความสุข

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 17 ต.ค.65 EP374
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 บรรยายพิเศษในหัวข้อ”ศิลปะบำบัด…. เสริมพลัง สร้างความสุข” วิทยากร ผศ.โสภา อ่อนโอภภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ