มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด “รู้จักสมุนไพรรอบตัว”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 10 ต.ค.65 EP371
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 สวนบำบัด “รู้จักสมุนไพรรอบตัว” วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง และ คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ