มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 10 ต.ค.65 EP370
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 กายภาพบำบัด “การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ” วิทยากร คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ