มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รายการ “เป็นกันเอง” มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รายการ “เป็นกันเอง” ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อผลิตรายการที่ร่วมสร้างและบูรณาการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง!

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ