มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รายการนับเราด้วยคน

พบกับรายการนับเราด้วยคน
ตอน “ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเพื่อเด็กพิการ” กับ ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง (ผอ.แอม/ครูแอม) ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ทางรายการวิทยุ FM 105 Mhz.ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น.

ที่มา : นับเราด้วยคน S2 EP.060 : ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเพื่อเด็กพิการ . ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม . สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ