มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมวิชาการสวนบำบัด ประจำปี 2564 (ช่วงเช้า)

การประชุมวิชาการสวนบำบัด ประจำปี 2564 “สวนบำบัดกับเด็กพิการ
และครอบครัว
ในภาวะโควิด-19” วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ