มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ ผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ

ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) โดย นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) มูลนิธิ สกพ. – IBHAP Foundation โดย พระอาจารย์ พระมหานภันต์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศ พระมหานภันต์ สกพ. – Ven.Napan IBHAP
ขอเรียนเชิญ บอกบุญ ท่าน ร่วมบุญ ผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ เพื่อปรับปรุงอาคารและห้องฝึก สำหรับเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)
ขออนุญาตบอกบุญ ทุกท่าน ร่วมบุญ สายผ้าป่ามหากุศล บุญยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้ ด้วยค่ะ
ท่านสามารถร่วมทำบุญใหญ่ ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)”
เลขที่บัญชี 010-4-33969-4
ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ