มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นวัตกรรม S Five In One เครื่องมือพัฒนาทักษะเด็กสมองพิการ

นวัตกรรม S Five In One เครื่องมือพัฒนาทักษะเด็กสมองพิการ

        การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการนั้นจำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อช่วยในการฝึกหัดร่างกาย กระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิการอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพแต่ละช่วงวัย นวัตกรรม S Five In One เครื่องมือในการพัฒนาทักษะเด็กสมองพิการ ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยผ่อนแรงและเป็นความหวังของพ่อแม่

          น้องแม็ค  ชาวอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเด็กสมองพิการอีกคนหนึ่งที่ได้รับอุปกรณ์ชิ้นนี้นำไปใช้ในการกระตุ้น พัฒนาการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้น้องแม็ค มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น

หัวใจสำคัญในการดูแล

        การดูแลเด็กพิการมีส่วนประกอบสำคัญคือ การดูแลด้วยหัวใจรักห่วงใยเอื้ออาทร และความมานะอดทนสู้กับอุปสรรคมากกว่าแม่ธรรมดา ส่วนด้านอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ หลายคนมักคิดว่าต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง อาศัยผู้เชี่ยวชาญควบคุมการใช้งาน ต้องเป็นนักวิชาชีพแต่ละสาขาในการใช้เครื่องมือพัฒนาเด็ก แต่พบว่าปัจจุบันหลายพื้นที่มีการออกแบบอุปกรณ์ที่เหมาะสมใช้งานได้ดี โดยนำภูมิปัญญาของครอบครัวและชุมชนมาคิดสร้างสรรค์ สร้างเครื่องมือช่วยในการฟื้นฟูเด็กพิการขึ้นใช้ภายในครอบครัวและชุมชนของตนเอง

          โดยที่ผ่านมาชาวบ้านมีการริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์เครื่องเล่นที่สามารถช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการในชุมชน ผลิตโดยชุมชน ทำจากวัสดุในท้องถิ่น ราคาไม่แพง เช่น การผลิตของเล่นเพื่อการฟื้นฟูเด็กพิการในภาคอีสาน ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรม S Five In One

        S Five In One เครื่องมือในการพัฒนาทักษะเด็กสมองพิการ อีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่เกิดจากความร่วมมือของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้ตกลงความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2554 เพื่อผลิตเครื่องมือในการพัฒนาทักษะเด็กสมองพิการ (S Five In One) เครื่องมือนี้ใช้เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก (แขน ขา) ช่วยฝึกการนั่ง การยืน การเดินให้กับเด็ก โดยได้เปิดตัวและมอบอุปกรณ์นี้ให้ผู้ปกครองนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

นวัตกรรมนำพาฝึกลูก

          น้องแม็คเป็นเด็กสมองพิการที่ได้รับอุปกรณ์ S Five In One ชิ้นนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นพัฒนาการ ซึ่งช่วยให้น้องสามารถพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายได้ดียิ่งขึ้น

          “ระยะแรกน้องไม่สามารถทำอะไรได้เลย น้องนอนอย่างเดียว ตอนนี้กลายเป็นยิ้มได้ คลานได้ นั่งได้ หยิบของเล่นได้ น้องใช้อุปกรณ์ในการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ฝึกนั่ง ฝึกยืน ฝึกการทรงตัว ฝึกการเดิน ตอนนี้น้องเก่งขนาดพยายามทะยานโหนตัวเองจับเหล็กสี่ล้อรถเข็นที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อให้เคลื่อนตัวเองไปมาในบ้านได้ แม่ภูมิใจมาก รู้สึกชีวิตมีความสุขขึ้น ไม่เคยมองว่าลูกเป็นภาระเลย”

          นอกจากทำงานรับซักรีดผ้า และรับนวดไทยหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวแล้ว แม่ยังประดิษฐ์อุปกรณ์ฝึกลูกแต่ละขั้นตอน ออกแบบเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ฝึกลูก เช่น รถนั่งที่ดัดแปลงจากวัสดุเก่า  นำมาเชื่อมต่อกับโครงเหล็กใส่ล้อ    ให้น้องแม็กนั่งรับประทานอาหาร ซึ่งการออกแบบชุดอุปกรณ์ฝึกเด็กพิการนั้น แม้แต่นักออกแบบที่ชำนาญงานยังต้องอาศัยองค์ความรู้มากมายเพื่อออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ได้เหมาะสม แต่ด้วยสองมือแม่ที่รู้จักพัฒนาการของลูกอย่างดี แม่สามารถออกแบบอุปกรณ์เพื่อฝึกพัฒนาการที่เหมาะสมกับลูกได้ด้วยตนเอง

          อุปกรณ์ฝึกลูกของแม่ใช้แนวคิดสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวลูกให้ลูกสามารถเล่นได้อย่างสนุกสนาน สามารถฝึกฝนเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งเกิดจากการสังเกตว่า เมื่อเด็กทำได้จนชำนาญแล้ว เขาจะเบื่อแล้วมองหาสิ่งใหม่ๆ ทำต่อไป เป็นโอกาสให้เขาก้าวสู่บันไดของการพัฒนาขั้นต่อไป นำมาสู่ความท้าทายใหม่ให้กับผู้ดูแลที่ต้องคิดหาสิ่งใหม่ๆ มาฝึกลูก จนเกิดนวัตกรรมใหม่ทั้งสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางความคิดเพื่อลูกออกมาจากมันสมองและสองมือของแม่

        นอกจากนี้การได้มาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มฟื้นฟู ที่โรงพยาบาลท่าศาลาตั้งแต่น้องแม็กอายุหนึ่งปี แม่ได้มีโอกาสเพิ่มเติมองค์ความรู้ ฝึกฝนทักษะการพัฒนาลูกอย่างต่อเนื่อง ทั้งฝึกการทำกายภาพบำบัดจากนักกายภาพ ฝึกการใช้กิจวัตรประจำวันพัฒนาลูกจากนักกิจกรรมบำบัด อบรมการนวดไทย อบรมการฝึกการคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ซึ่งแม่ได้นำมาฝึกฟื้นฟูน้องแม็กนั่มอย่างต่อเนื่อง      และนำองค์ความรู้ที่มีมาต่อยอดสร้างสรรค์อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อฝึกลูกอีกด้วย

          ด้วยความพยายามทุ่มเทและความคิดสร้างสรรค์ของแม่ จากเด็กที่นอนนิ่งๆ น้องแม็คนั่มเริ่มมีปฏิกิริยาตอบรับ ยิ้มรับทักทาย มองหน้า ทำให้แม่มีกำลังใจ แม้ต้องรอเวลาให้ลูกทำได้นานกว่าแม่คนอื่น แต่มิใช่อุปสรรคในการฝึก การทำซ้ำ ย้ำบ่อยๆ ฝึกลูกด้วยเครื่องมือต่างๆ ผสมผสานกับวิธีการที่ได้เรียนรู้มา จนลูกสามารถคืบคลาน นั่งได้ เล่นได้ ทุกพัฒนาการที่ลูกทำได้ กลายเป็นช่วงเวลาแสนวิเศษสำหรับการรอคอยของแม่ในทุกวัน


ย้อนกลับ