มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ชีวิตเกิดจากถุงพลาสติก … เติบโตจากของเล่น”

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ