มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

งานสัมมนาวิชาการสวนบำบัด ประจำปี 2565 “สวนบำบัดกับความมั่นคงทางอาหาร”

การสัมมนาวิชาการสวนบำบัด ประจำปี 2565 Garden therapy academic seminar 2022 “สวนบำบัดกับความมั่นคงทางอาหาร”วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น.ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ซอยลาดพร้าว 47 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ และรูปแบบออนไลน์ผ่านซูม และถ่ายทอดสดผ่านเพจจัดโดย สถาบันสวนบำบัดประเทศไทย(ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเอ็มโอไทย และ มูลนิธิเอ็มโอเอประเทศญี่ปุ่น) สนับสนุนงบประมาณ โดย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ