มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

งานศิลป์…งามชีวิต

งานศิลป์…งามชีวิต

           แม่ และน้องอนุชิต (โม)เด็กพิเศษในศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิการที่มีชีวิตยากลำบาก ทั้งในส่วนของร่างกายพิการ และครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นัก แต่เมื่อน้องอนุชิตได้รับโอกาสในชีวิตจากกระบวนการศิลปะบำบัด ที่ช่วยพัฒนาให้น้องมีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่ดี รวมถึงเป็นพื้นฐานให้น้องโมมีความสามารถทางศิลปะหลายแขนง ทั้งศิลปะการแสดง และการวาดภาพ ส่งผลให้น้องโมได้เข้าเรียนต่อในด้านที่ตนเองสนใจ และมีอนาคตที่สดใสรออยู่

          น้องโมเป็นเด็กคลอดปกติที่โรงพยาบาลท่าศาลา แต่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบขับถ่าย สภาพเท้าปุกทั้งสองข้าง มีน้ำหนักดี สภาพร่างกายแข็งแรง ได้มาตรวจตามนัดอย่างสม่ำเสมอ นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลาได้เข้าเฝือกและส่งบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อไปรับการผ่าตัดบริเวณเอวสองครั้ง และผ่าตัดไขมันอุดตันที่เส้นประสาทไขสันหลังที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาผ่าตัดจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และจากเพื่อนๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ทุกภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันเพื่อมุ่งเป้าสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กพิเศษคนหนึ่งที่ครอบครัวดูแลสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

          วันหนึ่งสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นในครอบครัว เมื่อพ่อเปลี่ยนทางเดินชีวิตไปมีครอบครัวใหม่ หัวใจแม่แทบแตกสลาย รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น รู้สึกเครียดมากกับชะตาชีวิต จิตใจบอบช้ำ มีอาการซึมเศร้า ต้องระเหเร่ร่อนไปทำงานรับจ้างที่กรุงเทพฯ หาเช้ากินค่ำ ส่วนน้องโมถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านญาติตามลำพัง จนวันหนึ่งแม่เฒ่าได้ข่าวคราวจึงขอร้องให้แม่กลับคืนบ้านเกิด แม่จึงได้หอบหิ้วลูกชายสุดที่รักกลับคืนภูมิลำเนาเดิม มาอยู่กับพ่อเฒ่า แม่เฒ่า ที่ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จนปัจจุบัน

ศิลปะบำบัด

          ศิลปะบำบัดมีประโยชน์ในด้านการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการสื่อสาร เสริมสร้างทักษะทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นลายเส้น สี รูปทรง สัญลักษณ์ อารมณ์ ความหมายที่สื่อออกมาทั้งหมดสามารถนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิด หรือสภาพจิต เพื่อนำไปสู่การสร้างความสมดุลของชีวิต ช่วยบรรเทาปัญหาเยียวยาจิตใจ และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ อย่างรอบด้านไปพร้อมกัน

ศิลปะบำบัดเพื่อเด็กพิการ

          สามารถใช้ศิลปะบำบัดในรูปแบบแตกต่างกันตามสภาพปัญหาของแต่ละคน ประยุกต์ใช้ได้ตามสภาพพื้นที่ สามารถนำศาสตร์หลายแขนงมาผสมผสานในการฟื้นฟูบำบัด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในเด็กพิเศษ กลุ่มผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ซึ่งพบว่ากระบวนการศิลปะบำบัดได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถเสริมสร้างพัฒนาการ กระตุ้นให้เด็กนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้เต็มที่ยิ่งขึ้น

          จากการทำงานกับเด็กพิการพบว่าการนำศิลปะมาใช้บำบัดกับเด็กๆ ทำให้เด็กมีความสุข สมองแจ่มใส มีสมาธิ เด็กชอบทำงานศิลปะ รวมทั้งได้ค้นพบศักยภาพของเด็กๆ ผ่านงานศิลปะที่หลากหลาย การบำบัดด้วยงานศิลป์ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเยียวยาอารมณ์และจิตใจของเด็กๆ ได้ดี

ความพิการไม่เป็นอุปสรรคการเรียนรู้
          น้องโมเป็นประธานนักเรียนแกนนำในโครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน เป็นตัวแทนพูดคุยหน้าเสาธงวันละ 5-10 นาที ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นน้องมูซามักได้รับเลือกเป็นแกนนำหลัก ได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ ในโรงเรียน นี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เมื่อได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยช่วยส่งเสริมความสามารถ คุณค่า และศักยภาพ เด็กพิการสามารถออกไปแสดงความสามารถในเวทีต่างๆ ได้ โดยเฉพาะหากมีโค้ชที่ดีพร้อมให้คำแนะนำ มีคนที่เชื่อมั่นในความสามารถของเด็กพิเศษ
          น้องโมรักงานศิลป์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เมื่อรวมกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้ช่วยเติมคุณค่าให้ดอกรักดอกนี้พร้อมที่จะเติบโตเบ่งบานอย่างสวยงาม เด็กพิเศษที่เติบโตจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดนานาปัญหา ได้สร้างภาพชีวิตของตนเองขึ้นมาใหม่จากความสามารถทางงานศิลป์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากกระบวนการศิลปะบำบัดที่ช่วยชุบชูใจดวงน้อยให้เบิกบาน โดยมีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนส่งเสริมในสิ่งที่เด็กชอบและมีความสามารถ
งานศิลป์นำชีวิต
          จากแรงผลักของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ปัจจุบันน้องโมได้เข้าเรียนที่โรงเรียนอาชีวะฯ พัทยา จ.ชลบุรี หลักสูตรการเขียนแบบแม่พิมพ์ และเทคโนโลยี ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างอย่างมั่นคงและมั่นใจของน้องมูซา ในเส้นทางสู่ความฝันที่วาดหวังไว้

          เด็กพิการสามารถใช้ความงามของงานศิลป์นำชีวิต นำทางสู่อนาคตที่ดี เบิกทางเดินไปสู่เป้าหมายของชีวิตที่สวยงามได้ เมื่อผู้ใหญ่ในสังคมเข้าใจ สร้างโอกาสให้ดอกรักเด็กพิเศษสามารถพัฒนาจนพึ่งพาตนเองได้ ไม่กลายเป็นภาระของสังคม และเติบใหญ่เป็นชีวิตที่เบ่งบานงดงามในสังคมต่อไป


ย้อนกลับ