มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คู่มือเล่มนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19

คู่มือเล่มนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 และต้องแยกกักตัวเองอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อให้หายดี และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังคนอื่น ๆ ในครอบครัว สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ คือการป้องกันตัวเอง เด็ก ๆ และคนในครอบครัวอย่างดีที่สุด เพื่อไม่ให้ติดเชื้อ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ชุมชน หรือในพื้นที่จำกัด

ดาวน์โหลดไฟล์

ย้อนกลับ