มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวเด็กพิการ มูลนิธิฯ ขอเชิญชวน ผู้ใหญ่ใจดี ร่วมบุญใหญ่

8 มีนาคม วันสตรีสากล
แม่ๆ ของลูกๆ เด็กพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอเชิญชวน ผู้ใหญ่ใจดี ร่วมบุญใหญ่ ผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ ร่วมกันนะคะ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ