มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจรรมฟื้นฟูออนไลน์ 8 มิ.ย. 64 Ep. 4 “ศิลปะจากแกนทิชชู”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 8 มิ.ย. 64 Ep. 4 ศิลปะจากแกนทิชชู
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์  14.00-15.00 น. ในกิจกรรมสวนบำบัด   “ศิลปะจากแกนทิชชู”  วิทยากร โดย คุณจุลิน  ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ