มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมออนไลน์ 14 มิ.ย. 64 Ep. 8 “เพาะถั่วงอก”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 มิ.ย. 64 Ep. 8 เพาะถั่วงอก
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์  14.00-15.00น. ในกิจกรรมสวนบำบัด “เพาะถั่วงอก”  วิทยากรโดยคุณจุลิน   ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ