มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด”ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อและฝึกท่ายืนเข่า”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 27 ก.ย.65 EP367
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
กายภาพบำบัด”ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อและฝึกท่ายืนเข่า”โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง(ผู้ช่วยครู) และคุณสมสมัย ใจห้าว(ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ