มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมสวนบำบัด “การจัดดอกไม้จัดใจ”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 26 ก.ย.65 EP366
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

กิจกรรมสวนบำบัด “การจัดดอกไม้…จัดใจ” วิทยากรโดย คุณพัชรี นุ่นรอด หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ