มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ของเล่นเพื่อลูก “น้องหมีโบกมือ” 

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 26 ก.ย.65 EP366
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
ของเล่นเพื่อลูก “น้องหมีโบกมือ”  วิทยากรโดย คุณสุวรรณา ชุมภูแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ