มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 19 ก.ย.65 EP361

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“นวดแก้อาการท้องผูก “คุณราตรี สุวรรณ (ครูราตี) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ