มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศิลปะกับผู้ดูแล “เครียดหนัก พักเหนื่อย”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 15 ก.ย.65 EP360
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
ศิลปะกับผู้ดูแล “เครียดหนัก พักเหนื่อย” โดย อ.อนันต์ ประภาโส ครูศิลปะ วิทยากร

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ