มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)“ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่ายืนเข่า”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 15 ก.ย.65 EP359
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)“ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่ายืนเข่า”โดย คุณสุจินดา ปราบโลก(ผู้ช่วยครู) และคุณณิชารีย์ ชัยวรรณ แกนนำผู้ปกครองชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 65)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ