มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พาเล่นพาเพลิน

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 8 ก.ย.65 EP355
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand “พาเล่นพาเพลิน” วิทยากร โดยคุณกรรณิการ์  รูปเหมาะดี มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 65)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ