มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด”ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 6 ก.ย.65 EP352
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
กายภาพบำบัด”ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู) และคุณณิชารีย์ ชัยวรรณ(ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ