มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดนตรีกระตุ้ฒนาการ “เทคนิคในการออกแบบและการทำกิจกรรม”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 30 ส.ค.65 EP350
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
ดนตรีกระตุ้ฒนาการ “เทคนิคในการออกแบบและการทำกิจกรรม” โดยทีม MUSIC INSPIRES BYเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ