มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นวดไทย”นวดคอ และบ่า”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 30 ส.ค.65 EP349
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
นวดไทย”นวดคอ และบ่า”โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์(ผู้ช่วยครู) และคุณจริยา คงสังข์ (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ