มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การสร้าง​รายได้ผ่านช่องทางออนไลน์

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 29 ส.ค.65 EP348
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
การบรรยายในหัวข้อ​ “การสร้าง​รายได้ผ่านช่องทางออนไลน์”  วิทยากรโดย​ คุณกิตติคุณ​ ยศบรรเทิง​ ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ​เพื่อการเรียนรู้​ชุมชน​ เทศบาลตำบลแม่จะเรา​ จังหวัดตาก​

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ