มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เทคนิคการสังเกตและการเก็บข้อมูล

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 29 ส.ค.65 EP347
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
การบรรยายในหัวข้อ​ “เทคนิคการสังเกตและการเก็บข้อมูล”  วิทยากรโดย​ คุณฮายาตี​ บินด​อ​เล๊าะ​ นักสังคม​สงเคราะห์​ มูลนิธิ​เพื่อ​เด็กพิการ​

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ