มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 25 ส.ค.65 EP346

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“ศิลปะกับเด็กพิการ” โดย อาจารย์อนันต์ ประภาโส ครูศิลปะ
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ