มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นวดไทย”นวดหน้า และศีรษะ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 23 ส.ค.65 EP344
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
นวดไทย”นวดหน้า และศีรษะ”โดย คุณสุจินดา ปราบโลก(ผู้ช่วยครู) และคุณสมบัติ ขนานคล้าย (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ