มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การรับมือกับภาวะโรคซึมเศร้า

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 22 ส.ค.65 EP342
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
บรรยายในหัวข้อ “การรับมือกับภาวะโรคซึมเศร้า” วิทยากรโดย รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ