มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การดูแลสุขภาพครอบครัวที่มีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 18 ส.ค.65 EP341
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“การดูแลสุขภาพครอบครัวที่มีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง” วิทยากรโดย นพ.คัมภีร์  เทพอักษร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 65)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ