มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นวดไทย”นวดสะบัก และหลัง”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 16 ส.ค.65 EP338
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
นวดไทย”นวดสะบัก และหลัง”โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง(ผู้ช่วยครู) และคุณสุกัญญา สมเกษร (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ