มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การทำลูกประคบสมุนไพร

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 15 ส.ค.65 EP336
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
การทำลูกประคบสมุนไพร” วิทยากรโดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ