มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การออกแบบกิจกรรมสวนบำบัด

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 11 ส.ค.65 EP335
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“การออกแบบกิจกรรมสวนบำบัด” วิทยากร คุณอภิรดี วานิชกร มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ