มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นวดไทย”นวดส่วนท้อง”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 9 ส.ค.65 EP332
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
นวดไทย”นวดส่วนท้อง”โดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู) และคุณสมบัติ ขนานคล้าย(ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ